Category Archives: Projekts

Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi

Ilgtspējīga organizācijas evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi.

Kāpnes “Simts soļu līdz ūdenim” Sudrabgārņa krastā. LEADER instruments Ķekavas novadā.

Projekta mērķis ir labiekārtojumu "Sudrabgārņa krasts" pieejamības veicināšana.

Ķekavas novada ūdensmalu pieejamības karte un rekomendācijas ūdensmalu attīstībai

Šī projekta mērķis ir iegūt padziļinātus datus ūdensmalu kopienu padziļinātai izpētei

Labiekārtotas divas ūdensmalas kopienām un airētājiem

Šogad biedrība “Ūdensmalu attīstībai” LEADER projekta “Sudrabgārņa krasts” ietvaros labiekārto Sausās Daugavas krastu.

Sudrabgārņa kauss 2018

Projekta mērķis ir labiekārtojumu "Sudrabgārņa krasts" pieejamības veicināšana.

Daugavas kopība Latvijas simtgadei un nākamībai. Ekspedīcija 23.07.-5.08. 2018.

Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija no Daugavas augšteces līdz Mangaļsalas bākai veica 352 kilometrus.