Kāpnes “Simts soļu līdz ūdenim” Sudrabgārņa krastā. LEADER instruments Ķekavas novadā.

Projekta mērķis ir labiekārtojumu “Sudrabgārņa krasts” pieejamības veicināšana.

Stāvajā krastā tiks izbūvētas platas un stabilas kāpnes, kam pievienota sausa laipa pāri krasta applūstošajai daļai, lai mērķtiecīgi investējot ar laiku attīstītu jaunu un visiem pieejamu airētāju galamērķi “Murdiņos” Ķekavas novada administratīvā centra tuvumā, gan novada airētāju komandas vajadzībām, gan ūdenstūristiem, ziemas peldētājiem, supotājiem un izklaides airētājiem, izveidojot viņu vajadzībām pielāgotu, estētisku vidi, iekoptu un labiekārtotu teritoriju, kas nākotnē izaugs par airēšanas bāzi un par gludūdens airēšanas sporta centru ķekavas novadā un “pierīgā”.

Projektā paredzētais labiekārtojums ir kritiski svarīgs drošai piekļuvei līdz ūdenim, kur jau izvietota ar LEADER atbalstu finansēta laipa un pontons, kā arī labiekārtota atpūtas vieta un izbūvēta platforma ar nojumi. Šī plānotā kāpņu un laipas būve ir vienīgais drošas piekļuves risinājums Sudrabgārņa krastam, kas, savukārt, ir vienīgais gludūdens sportistu vajadzībām labiekārtotais krasts Ķekavas novadā. Krasta segumā iestrādātie zemes pakāpieni, ko vietējā kopiena izmanto gumijas laivas piekabes noripināšanai līdz ūdenim, tiks saglabāti un renovēti, iebraukātā risa blakus pakāpieniem tiks labiekārtota. Pēc ziemas peldētāju kopienas lūguma uzstādīsim pie pontona nerūsējošā tērauda kāpnītes ērtākai iekāpšanai ūdenī.