Ūdensmalu kopienu sadarbība

#PRIORITĀTES

Sabiedrības līdzdalība, ūdensmalu kopienu potenciāla atvēršana, tautas sports un jauniešu iniciatīvas.

#ŪDENSMALUKOPIENAS

Latvijā iekšzemes ūdeņu un jūrkrasta ūdensmalu kopienām piemīt milzīgs, neatklāts potenciāls. “Zilās ekonomikas” pievienotās vērtības un kultūrvēsturiskās nozīmes dēļ ūdensmalu kopienām vajag jaudīgu attīstību. Mēs pārstāvam ticamos datos balstītu iedzīvotāju virzītu stratēģisko plānošanu, bet pilsoniskās sabiedrības līdzdalība ir tās motors un atslēga.

#SAKOPJOTIZGLĪTOJAM

Ūdensmalās dzīvojošajiem ir līdzīgi civilās aizsardzības un drošības izaicinājumi, ainavu kopšanas nepieciešamība, hobiji un gadskārtu ritums, ko nosaka tuvie ūdeņi.

Ziņas

Ziņa

Ūdens tūrisma baudīšanas iespējas Pierīgā

Vasara turpina mūs lutināt, tāpēc, esam sagatavojuši garu sarakstu ar ūdens tūrisma baudīšanas iespējām Pierīgā.

Ziņa

Ar jauno kāpņu un laipas atklāšanu noslēdzas #LEADER projekts “Simts soļu līdz ūdenim”

#LEADER projektā "Simts soļu līdz ūdenim" ietvaros izveidotas kāpnes un laipa, sešu projektu ciklā.

Ziņa

Sandra Zilberta: Banku, pasta, skolu un zāļu pieejamība laukos – drošības vakuums starp saukļiem

Sarūkot gan lauku uzņēmējdarbībai, gan sociālo pakalpojumu infrastruktūrai, ekonomiski aktīvie lauku iedzīvotāji tiek "dzīti uz

Ziņa

Zilās labbūtības vēstneši – ūdensmalu kopienas

Kā entuziasti sniedz savu artavu ūdensmalu veidošanā?

Ziņa

Āraišu ezerpils: vēsturiskās mācības modernajam cilvēkam

Cilvēks kopš senseniem laikiem ir saistīts ar ūdeni un tā pielāgošanu savām vajadzībām.

Ziņa

Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Mūsu mērķis sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes.

Ziņa

Meklējam jaunas kopienas Ķekavas novadā

Pašiem jādomā par labiekārtošanu un ko darīt, lai uzlabotu sadzīvi.

Ziņa

Kopienu kustināšana

Jūti savā apkaimē kopienu rušināmies? Palīdzi tai augt! Būsim novada dzinējspēks kopā!

Mūsu projekti

Projekts

Kārtējais platais solis pretī ūdensmalu sasniedzamībai: noslēdzas #LEADER projekts “Simts soļu līdz ūdenim”

#LEADER projektā "Simts soļu līdz ūdenim" ietvaros izveidotas kāpnes un laipa, sešu projektu ciklā.

Projekts

Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi

Ilgtspējīga organizācijas evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi.

Projekts

Kāpnes “Simts soļu līdz ūdenim” Sudrabgārņa krastā. LEADER instruments Ķekavas novadā.

Projekta mērķis ir labiekārtojumu "Sudrabgārņa krasts" pieejamības veicināšana.

Projekts

Ķekavas novada ūdensmalu pieejamības karte un rekomendācijas ūdensmalu attīstībai

Šī projekta mērķis ir iegūt padziļinātus datus ūdensmalu kopienu padziļinātai izpētei

Projekts

Labiekārtotas divas ūdensmalas kopienām un airētājiem

Šogad biedrība “Ūdensmalu attīstībai” LEADER projekta “Sudrabgārņa krasts” ietvaros labiekārto Sausās Daugavas krastu.

Projekts

Sudrabgārņa kauss 2018

Projekta mērķis ir labiekārtojumu "Sudrabgārņa krasts" pieejamības veicināšana.

Projekts

Daugavas kopība Latvijas simtgadei un nākamībai. Ekspedīcija 23.07.-5.08. 2018.

Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija no Daugavas augšteces līdz Mangaļsalas bākai veica 352 kilometrus.

Domnīca

Domnīca

Sandra Zilberta: Trūkst plānveida pieejas ūdensmalu attīstībai

Šobrīd ūdensmalās novērojama punktveida attīstība, jo trūkst plānveida pieejas ūdensmalu attīstībai.

Domnīca

Dabas infrastruktūra ir ne tikai zaļa, bet arī zila.

Mūsdienu pilsētplānošanā zaļās zonas un zaļā infrastruktūra ir svarīgas. Tomēr tikpat svarīgās zilās zonas un

Domnīca

Ūdensmalas.lv atklāšanas mini e-konference

8 ūdensmalu speciālistu domas un prezentācijas par ūdensmalu attīstības nākotni Latvijā.

Domnīca

Pierīga – demogrāfija un vide

Lai kur arī cilvēki savas dzīves laikā nonāktu, viņi vēlas dzīvot pēc iespējas kvalitatīvu un

Domnīca

Daugavas muzejs — cilvēku un upes attiecību fiksācija gadsimtu garumā

Pirms vairāk nekā 50 gadiem uz Doles salas tika izveidots Daugavas muzejs.

Domnīca

Ķekavas novada hakatons “Ideju skrejceļš”

Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" startēja hakatonā ar savu redzējumu Ķekavas novada ūdensmalu attīstības koncepcijai un ieguva

Mūsu četras stratēģiskās prioritātes

Ziedojumi organizācijas darbībai

Ja atbalstiet mūsu darbību, būsim pateicīgi par ziedojumu. Nav liela vai maza atbalsta, jo katrs eiro atrod labu pielietojumu ūdensmalu sakārtošanā.

Klikšķiniet uz attēla, un nākošajā solī pašrocīgi varēsiet izvēlieties ziedojuma summu.

Mūsu darbība skaitļos

260

airētāji tikuši līdz ūdenim Misā un Sausajā Daugavā

80 000

eiro piesaistīti novada krastiem dažādos projektos 

6

novadā realizētie LEADER projekti

4

kopienas atvērušas savu ūdensmalu

Mūsu partneri

Biedru sniegtie pakalpojumi