Kažociņu krasts

Sakārtota piekļuve Misas upei Kažokciemā

Mūsu biedrības iekoptais un labiekārtotais Kažociņu krasts kopienai un airētājiem atrodas pie Misas upes, Ķekavas novada, Baldones pagasta Kažoku ciemā.

Kažoku ciems izveidojās pie Dzērumiem. Ciema nosaukums – Kažoki – izveidojies no netālu esošajām Kažoku mājām. Turpat tika izveidoti arī Kažoku kapi. Kažoku mājas bija daļa no Dzērumu muižas teritorijas.

Kažoki kā apdzīvota vieta izveidojās padomju okupācijas laikā kā dārzkopības sabiedrība ar 41 apbūves gabalu. Intensīvāka māju apbūve un ciems izveidojās pēc 2000. gada.

Kažociņu krasta labiekārtošanas darbus sadarbībā ar partnerību “Ziedzeme” un izmantojot LEADER finansējumu biedrība pabeidza 2021.gadā.