Mēs esam par ūdensmalu attīstību

Un nodarbojamies ar to jau vairāk kā 7 gadus

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir dibināta 2016. gadā, Ķekavas novadā.

Pirmsākumos to iedvesmoja divas dibinātāju kopas: jaunieši no starptautiskā INTERREG projekta www.kopnica.lv un viņu domubiedri, kas iedzīvina tautas sportu un brīvprātību kā metodes darbā ar jaunatni.

Otra biedru kopa – eksperti virzīja idejas par aktīvāku drošu ūdensmalu attīstības nepieciešamību Latvijā, par sabiedrības izglītošanu par drošību uz ūdeņiem, par pašvaldību izglītošanu par ūdensmalu attīstības iespējām, jaunu ūdenstūrisma maršutu un ūdenssporta attīstību Latvijā. Jaunie biedrības biedri ir ūdensmalu kopienu aktīvisti un rosina pārnovadu sadarbību.

Mūsu NVO “Ūdensmalu attīstībai” dzinējs ir ekspertīze un egoisms: gribas jēgu un kārtību lietās, ko pārzinām vislabāk – ūdensmalās, kopienām, kas dzīvo pie ūdeņiem. Vajag arī to gandarījumu, ko dod brīvprātīgais darbs kopā ar domubiedriem. Patiešām, citureiz vienkārši jāizdara darbs, kurš prasās darāms tepat, deguna galā, un lietu ritums mainās uz labu. Tā arī mēs – sakārtojot izglītojam. Lai top redzams!

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” 4 galvenās darbības prioritātes ir sabiedrības līdzdalība, ūdensmalu kopienas, tautas sports un jauniešu iniciatīvas.

Organizācijas vēsture

  • 2015. līdz 2016.gads – biedrības “Ūdensmalu attīstībai” dibināšana
  • 2017. un 2018. gadā Latvijas mēroga gludūdens airēšanas sacensības un krastu atvēršana Sausajā Daugavā, pie Ķekaviņas upītes iztekas
  • 2018., 2019., 2020., 2021. gadā 6 LEADER projekti, no tiem divu krastu atvēršana un labiekārtošana Ķekavā un Misas krastā, ciematā Kažoki, astoņu partnerību sadarbības projekts “Daugavabasmalas”
  • 2021. gadā uzvara Ķekavas novada Hakatonā ar novada Ūdensmalu attīstības koncepciju
  • 2021.gadā Hakatona uzvarētāju balva 2000 EUR ieguldīti, lai izstrādātu upes labiekārtošanas skiču projektus sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentiem un profesoriem.
  • 2021. gadā noslēgts nodomu protokls ar Ķekavas novada pašvaldību par pārnovadu sadarbības izveidošanu ar Olaines, Salaspils un Bauskas novadiem par nozīmīgu ūdensmalu projektu izstrādāšanu
  • 2021.-2022.gadā kopā ar novada NVO un kopienām darbojāmies, lai iedzīvinātu ūdensmalu attīstības koncepciju Ķekavas novada Sporta un aktīvās atpūtas koncepcijā līdz 2027.gadam un novada attīstības plānos, rīcības un investīciju stratēģiju plānos.
  • 2023. gadā turpinām ar daugaviešu ūdensmalu kopienu ekonomiskās aktivitātes rosināšanu, ko aizsākām ar LEADER sadarbības projektu “Daugavabasmalas” 2018. un 2019.gadā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu. 2022.gadā esam pieteikuši daugaviešu infortelpas ideju Kultūras ministrijas izsludinātajā latviešu vēsturisko zemju ideju konkursā.