Pievienojies mums

Biedri

Sandra ZIlberta
Valdes locekle, dibinātāja

Sandras atbildība ir biedrības starpnovadu sadarbība Latvijā, sadarbība ar Rīgas plānošanas reģionu, lauku partnerībām, ministrijām un profesionālajām asociācijām, kā arī starptautiskie projekti.

Zanda Straume
Valdes locekle

Zanda ir gludūdens airētāja, divu bērnu mamma un biedrības ietvarā interesējas par zilajām pilsētvides telpām (blue urban spaces), jeb pilsētvides ūdensmalām un to dizainu.

Toms SMirnovs
Dibinātājs

Toms biedrībā strādā ar ūdenssporta attīstības un veselīga dzīvesveida projektiem. Viņš ir līdzorganizējis divas republikas mēroga sacensības Ķekavas novada Sausajā Daugavā.

Evija Zute
Dibinātāja

Gludūdens airētāja un brīvprātīgā Evija aktīvi atbalsta pieejamu un drošu ūdensmalu attīstību. Viņa biedrībā pārstāv Lucavsalas kopienu no Rīgas.

Valters Zutis
Dibinātājs

Jaunietis Valters Zutis no Lucavsalas ir gludūdens airētājs un jauniešu projektu aktīvists. Viņš biedrībā pārstāv jauniešu lietas un Lucavsalas kopienu no Rīgas.

Krists Straume
Biedrs

Krists no Ķekavas Vimbukroga ir airēšanas sporta aficionado, gludūdens airētājs, kurš pārstāvējis Latviju olimpiskajās spēlēs un olimpisko sacensību laivu dizainers. Krists vēlas iedzīvināt gludūdens airēšanas sportu kā metodi darbā ar jaunatni un kā integrētu labbūtības piejas metodi visām vecumu grupām.

Agita Ēķe
biedre

Agita ir Kažoku ciema iniciatīvas grupas pārstāve. Viņa biedrībā rūpējas par Misas upes un Kažoku ciema labiekārtošanas jautājumiem.

Andrejs Aristarhovs
Biedrs

Andrejs ir Kažoku ciema talku, supu izbraucienu Misā un āra dzīves entuziasts.

Rihards Bērziņš
Biedrs

Riharda dzimtas saknes paaudzēs ir Doles salas kopienā un viņš biedrībā pārstāv zvejnieku – mazo uzņēmēju interese, kā arī rūpējas par Doles salas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.