Ķekavas novada ūdensmalu pieejamības karte un rekomendācijas ūdensmalu attīstībai

Šī projekta mērķis ir iegūt padziļinātus datus ūdensmalu kopienu padziļinātai izpētei

  • Izzināt to, kā kopienas reālajā dzīvē lieto novada ūdensmalas, apsekot tās un fiksēt pieejas punktus
  • Identificēt kopienu līdzdalības potenciālu konkrētā ūdensmalas piekļuves punkta atvēršanai
  • Identificēt brīvprātības potenciālu, konstatējot, vai piekļuves punkts ūdensmalai patreiz tiek brīvprātīgi labiekārtots un kopts. Kas ir iniciatori? Kā viņi saskata savas ūdensmalas attīstību? Vai iniciatori ir juridiska vienība?

Uzdevumi:

  1. Kartēt dabā pastāvošus ūdensmalu piekļuves punktus un to lietojumu/potenciālu kopienās.
  2. Izstrādāt rekomendācijas ūdensmalu piekļuves punktu labiekārtošanai un pieejamībai.
  3. Iesniegt projekta rezultātus Vides un attīstības komitejai, pašvaldības Attīstības komisijai, organizēt vienu diskusiju par projekta rezultātiem ar kopienu un NVO pārstāvju līdzdalību.