Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi

Projekta mērķis ir ilgtspējīga organizācijas evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi, jaunu biedru piesaiste un ilgtspējīga finansējuma piesaiste, kā arī regulāras komunikācijas uzlabošana ar sabiedrību.

Projekts “Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi”


Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2022/KAPAC2/28:
Īstenošanas periods: 2022.gada 4.maijs – 2023.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums 19 997.07 EUR
Projektu īsteno biedrība “Ūdensmalu attīstībai”

 

Projekta mērķis ir ilgtspējīga organizācijas evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi, jaunu biedru piesaiste un ilgtspējīga finansējuma piesaiste, kā arī regulāras komunikācijas uzlabošana ar sabiedrību.

Uzziņām:
Sandra Zilberta, biedrības “Ūdensmalu attīstībai” valdes priekšsēdētāja
tel. 22078722
e-pasts: sandra.zilberta@gmail.com
www.udensmalas.lv
https://www.facebook.com/freewaterfront
https://www.facebook.com/udensmalasLV

Visi projekta notikumi un aktivitātes Facebook vietnē

Facebook