Daugavas kopība Latvijas simtgadei un nākamībai. Ekspedīcija 23.07.-5.08. 2018.

Projekta mērķis ir sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme” un septiņas vietējās rīcības grupas (turpmāk – VRG): biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”, biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība”, biedrība “Krāslavas rajona partnerība” un biedrība “Preiļu rajona partnerība”, ir realizējušas sadarbības projektu – Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētei un veicināšanai “DaugavAbasMalas”

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” organizēja Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīciju, kas norisinājās no 2018. gada 23. jūlija līdz 5. augustam ar plostiem no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai, veicot 352 kilometrus. Ekspedīcijas komanda dokumentēja un mērīja tūrisma ūdensceļu, apstāšanās vietas, drošas Daugavas HES apiešanas vietas, kā arī 1km attālumā no krasta – kultūrvēsturiskos objektus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus Daugavas abos krastos. Par ekspedīcijas gaitu tika uzņemta videofilma, fotoreportāža un panorāmas attēli. Tai varēja sekot projekta mājaslapā latviski un angliski, un sociālajos tīklos.