Ūdensmalas atvēršana Sausajā Daugavā

Sudrabgārnim tagad ir arī terase, steķi, glābšanas laiva un piekabe!

🌦 Šodien par izsmiešanos, piedzīvojumu un pirmo sezonas pēdu slapināšanu izvērtās astoņu ekspertu ceļojums gumijas laivā pāri Sausās Daugavas krācītēm. Tepat arī apspriedām mitrāju takas uz Daugavas muzeju ieceri.

🛶 Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ir pabeigusi LEADER publiskās infrastruktūras projekta “Sudrabgārņa krasts” realizēšanu. Sadarbībā ar biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu krastā tapusi terase ar nojumi, iekārtota atpūtas vieta un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina iepriekš realizēto LEADER projektu “Sudrabgārņa ligzda”, kurā airētāju krastam tika iegādāti pontons un laipa.

Savukārt projektā “Sudrabgārņa mobilitāte un drošība” iegādāta viena deviņvietīga glābšanas laiva, divasu piekabe laivas pārvadāšanai un īpaši šai piekabei paredzēta metāla konstrukcija sporta laivu pārvadāšanai.

Saistītās ziņas

Ziņa

Sandra Zilberta: Banku, pasta, skolu un zāļu pieejamība laukos – drošības vakuums starp saukļiem

Sarūkot gan lauku uzņēmējdarbībai, gan sociālo pakalpojumu infrastruktūrai, ekonomiski aktīvie lauku iedzīvotāji tiek "dzīti uz

Ziņa

Zilās labbūtības vēstneši – ūdensmalu kopienas

Kā entuziasti sniedz savu artavu ūdensmalu veidošanā?

Ziņa

Āraišu ezerpils: vēsturiskās mācības modernajam cilvēkam

Cilvēks kopš senseniem laikiem ir saistīts ar ūdeni un tā pielāgošanu savām vajadzībām.

Ziņa

Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Mūsu mērķis sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes.

Ziņa

Meklējam jaunas kopienas Ķekavas novadā

Pašiem jādomā par labiekārtošanu un ko darīt, lai uzlabotu sadzīvi.

Ziņa

Kopienu kustināšana

Jūti savā apkaimē kopienu rušināmies? Palīdzi tai augt! Būsim novada dzinējspēks kopā!

Ziņa

Pierīgas partnerības ūdensmalas

Vēl viena sakopta vieta pie Babītes ezera.

Ziņa

Trešie Mežinieku kopienas svētki

Gada jaukākais apkaimju un NVO saikņošanās vakars.