Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Lai sekmētu sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā, kopīgiem spēkiem sakārtotu un attīstītu Latvijas gleznainās piekrastes, izveidota jauna interneta platforma “udensmalas.lv”.

Tā ir sadarbības platforma, kur ūdensmalu kopienām iepazīties, komunicēt, organizēt kopīgas aktivitātes, apmainīties ar pieredzi un iegūt noderīgu informāciju par dažādiem ūdensmalu sakārtošanas, uzturēšanas un attīstības jautājumiem.

Vietnes mērķis ir “savest kopā visus, kurus interesē dzīve pie ūdeņiem un sports ūdeņos,” intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” teica biedrības “Ūdensmalu attīstībai” valdes priekšsēdētāja Sandra Zilberta.

Interneta vietni izveidojusi biedrība “Ūdensmalu attīstībai”, kuras aktīvisti jau kādu laiku ne tikai domā par upēm, bet arī tās ikdienā kopj, uztur, risina problēmas un vēlas fiksēt savu pieredzi, lai tādējādi mudinātu arī citas kopienas apvienoties un iesaistīties kopējā ūdensmalu atmodas un attīstības procesā.

Mājaslapā “udensmalas.lv” atrodama ziņu un jaunumu sadaļa, kurā informāciju publicēt aicinātas ūdensmalu kopienas no visas Latvijas. Projektu sadaļā apkopoti jau paveiktie darbi un aktivitātes, kas veltītas ūdensmalu sakārtošanai un vienotas, kopīgas ūdensmalu kopienu kustības stiprināšanai. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo jebkuras ūdensmalas sakārtošana ir gan svarīga, gan finansiāli ietilpīga, kaut vai atceroties par atkušņa paliem un plūdu briesmām, kas Latvijā ir regulāra problēma. Arī vienkāršāki hidrotehniskie darbi prasa gan inženiertehniskās kompetences un likumu zināšanu, gan naudu. Tādēļ biedrība “Ūdensmalu attīstībai” dažādu projektu īstenošanā piesaista ne tikai pieejamo konkursu un fondu finansējumu, bet arī ziedojumus, un jebkurš ērti un vienkārši savu atbalsta artavu var sniegt mājaslapas sadaļā “Ziedojumi”.

“udensmalas.lv” ir arī aktīvi dalībnieki Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijas izveidē 2030. un pat 2050.gadam – tāpēc platformā atsevišķa sadaļa veltīta ūdensmalu un ūdensceļu attīstības jautājumiem metropoles areālā.

Saistītās ziņas

Ziņa

Sandra Zilberta: Banku, pasta, skolu un zāļu pieejamība laukos – drošības vakuums starp saukļiem

Sarūkot gan lauku uzņēmējdarbībai, gan sociālo pakalpojumu infrastruktūrai, ekonomiski aktīvie lauku iedzīvotāji tiek "dzīti uz

Ziņa

Zilās labbūtības vēstneši – ūdensmalu kopienas

Kā entuziasti sniedz savu artavu ūdensmalu veidošanā?

Ziņa

Āraišu ezerpils: vēsturiskās mācības modernajam cilvēkam

Cilvēks kopš senseniem laikiem ir saistīts ar ūdeni un tā pielāgošanu savām vajadzībām.

Ziņa

Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Mūsu mērķis sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes.

Ziņa

Meklējam jaunas kopienas Ķekavas novadā

Pašiem jādomā par labiekārtošanu un ko darīt, lai uzlabotu sadzīvi.

Ziņa

Kopienu kustināšana

Jūti savā apkaimē kopienu rušināmies? Palīdzi tai augt! Būsim novada dzinējspēks kopā!

Ziņa

Pierīgas partnerības ūdensmalas

Vēl viena sakopta vieta pie Babītes ezera.

Ziņa

Trešie Mežinieku kopienas svētki

Gada jaukākais apkaimju un NVO saikņošanās vakars.