Tapis Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss

Ir tapis un ikvienam ir pieejams Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss. Interaktīvā veidā vai pdf formātā – kā kuram ērtāk lietot, ziņo biedrība “Lauju ceļotājs”.

“Lauku ceļotāja” pārstāvis Juris Smaļinskis stāsta: “Ir ieguldīts liels darbs – Dabas tūrista ētikas kodeksa izstrādē piedalījās 53 cilvēki – eksperti no dažādām nozarēm un sektoriem.

Dabas tūrista ētikas kodekss kā padomdevējs ir domāts ikvienam – ceļotājam, dabas vērotājam, pētniekam, atpūtniekam, ogotājam, sēņotājam, aktīvās vai pasīvās atpūtas baudītājam, kas dodas dabā. Mūsu kopējais mērķis ir sargāt un saglabāt nākamībai dabas vērtības – nedzīvo un dzīvo dabu, dzīvotnes, ainavu, cilvēka un dabas mijiedarbībā veidoto vidi.

 

Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss mājas lapas formātā pieejams šeit.

Lasīt ētikas kodeksu .pdf formātā

Kodeksa saturs ietverts piecās nodaļās:

  • “Dažādās dabas vidēs” – kādas tiesības un pienākumi (t.sk. – ko drīkst un nedrīkst darīt) tūristam (vai apmeklētājam) ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mežos, ūdeņu krastos, jūras piekrastē, purvos, pie iežu atsegumiem, lauksaimniecības zemēs u.c.;
  • “Atpūta, nakšņošana, ēdiena gatavošana” – kur un kā var celt teltis, siet guļamtīklus, kurināt ugunskurus un gatavot maltīti dabā;
  • “Aktivitātes dabā” – kā dabai un videi draudzīgā veidā vērot, fotografēt dabu, iet pārgājienos, doties velobraucienos, sēņot, ogot, slēpņot (geokečings), vākt dabas kolekcijas, pārvietoties (kur un kā) ar mehāniskiem transporta līdzekļiem;
  • “Higiēna un atkritumi” – kā pareizi dabā nokārtot dabiskās vajadzības, ja nav pieejamas tualetes un ievērot principu – “Ko atnes, to aiznes”;
  • “Drošība dabā” – kādi ir drošības pamatprincipi, kā orientēties dabā, kur un kā iegūt dzeramo ūdeni un ko darīt, ja mežā sastop dzīvnieku.

Šobrīd kodekss ir latviešu valodā, bet tūlīt jau taps arī angliski.”

Saistītās ziņas

Ziņa

Tapis Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss

Ir tapis un ikvienam ir pieejams Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss.

Ziņa

Āraišu ezerpils: vēsturiskās mācības modernajam cilvēkam

Cilvēks kopš senseniem laikiem ir saistīts ar ūdeni un tā pielāgošanu savām vajadzībām.

Ziņa

Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Mūsu mērķis sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes.

Ziņa

Meklējam jaunas kopienas Ķekavas novadā

Pašiem jādomā par labiekārtošanu un ko darīt, lai uzlabotu sadzīvi.

Ziņa

Kopienu kustināšana

Jūti savā apkaimē kopienu rušināmies? Palīdzi tai augt! Būsim novada dzinējspēks kopā!

Ziņa

Pierīgas partnerības ūdensmalas

Vēl viena sakopta vieta pie Babītes ezera.

Ziņa

Trešie Mežinieku kopienas svētki

Gada jaukākais apkaimju un NVO saikņošanās vakars.

Ziņa

Ūdensmalas atvēršana Sausajā Daugavā

Sudrabgārņa krasts kļūst arvien labiekārtotāks.