Dabas infrastruktūra ir ne tikai zaļa, bet arī zila.

Mūsdienu pilsētplānošanā zaļās zonas un zaļā infrastruktūra ir svarīgas. Tomēr tikpat svarīgās zilās zonas un zilā infrastruktūra bieži tiek ignorētas vai atstātas novārtā. Eiropas Savienības pētniecības programmas “Horizon 2020” finansētajā projektā “BlueHealth” zilās telpas ir definētas kā āra ūdens vide, kas ir pieejama cilvēkiem. Šīs zilās telpas var būt dabiski vai cilvēka veidoti ūdens objekti. Par zilo infrastruktūru bieži vien domā tikai kā par ūdensapgādi pilsētu iedzīvotājiem vai pilsētas meliorācijas sistēmu, taču tā ir kas daudz vairāk. Tas ir arī dīķu, upju, ezeru un piekrastes tīkls, kas savijas ar mūsu vietējās vides zaļajām zonām un dod daudz labuma cilvēkiem un savvaļas dzīvniekiem.

Zilā infrastruktūra ir tikpat svarīga kā zaļā infrastruktūra. Visas Latvijas lielākās pilsētas savu dzīvi ir sākušas upēs, ezeros vai pie jūras vai to tuvumā. Tomēr šīs ūdenstilpes ir ignorētas, apraktas, iebūvētas kanalizācijā vai industrializētas. Vēl nesen tā bija izplatīta tendence visā pasaulē, taču tagad tas mainās. Ir daudz lielisku projektu, kas ietver upju atjaunošanu, dinamiskas pilsētvides veidošanu bijušajās ostās un dokos vai pievilcīgu, ilgtspējīgu pilsētas meliorācijas sistēmu izveidi, kuras ir integrētas mūsu pilsētu ielās.

Ūdens aizrauj daudzus no mums. Mums patīk pastaigāties gar upju krastiem, apmeklēt pludmali, peldēties ezeros, makšķerēt upēs vai meditēt par dzīvi ūdenim čalojot, tā tuvumā. Peldēšanās jūrā un kūrorti bija vieni no pirmajām uz dabu balstītajām veselības terapijām. Protams, ūdens nav bez riska – noslīkšana ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem. Ūdens var arī izraisīt plūdus, to var piesārņot vai tajā var izplatīties aļģes un baktērijas, tāpēc arī mums par ūdeni ir jārūpējas.

“BlueHealth” projekts bija piecus gadus ilga pētījuma kulminācija, kura mērķis bija iegūt pierādījumus par zilās pieredzes labvēlīgo ietekmi uz garīgo, fizisko un sociālo veselību un labklājību, citiem vārdiem sakot, par ūdens priekšrocībām mūsu ainavā. Tika izstrādāts vienkāršs modelis – “BlueHealth Toolbox”, lai parādītu dizainpieejas un lomu, kāda plānošanā var būt pilsētu zilajām zonām. Rīku kopums tika izstrādāts pilsētplānotājiem un dizaineriem, lai to varētu izmantot, strādājot pie jauniem zilo telpu projektiem. Mūsu mērķis bija parādīt, kā var maksimāli palielināt ieguvumus veselībai un labklājībai, un arī novērtēt iespējamos riskus. Šie rīki ir apstiprināti, pārbaudīti un ir brīvi pieejami ikvienam interesentam. Tie ir īpaši noderīgi, lai veiktu zilās zonas novērtējumu pirms un pēc pārmaiņām, kā arī, lai varētu novērtēt konkrēta projekta panākumus.

Ir izdota arī visiem brīvi pieejama grāmata “Pilsētu zilās telpas: Plānošana un dizains ūdens, veselības un labklājības vajadzībām”. Grāmatas redaktori un līdzautori ir no vairākām valstīm un organizācijām, bet galveno redaktora darbu veica un lielāko daļu satura sarakstīja un ilustrēja Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes pētnieki. Šī grāmata ir bagātīgs stāsta veidā izklāstītas informācijas kopums, sākot ar teoriju un pierādījumu izklāstu, beidzot ar iepriekš minētajiem instrumentiem un beidzot ar iedvesmojošu zilās telpas projektu pārskatiem. Tādējādi tā ļauj plānotājiem un projektētājiem, kā arī vietējām kopienām izprast ieguvumus, iegūt pierādījumus projekta vietas līmenī un plānot un izstrādāt kvalitatīvākus projektus. Tos papildina tīmekļa vietne, kurā galu galā tiks publicēti vairāk nekā 180 projekti – BlueProfiles.

Tāpēc, lūdzu, pārbaudiet, lejupielādējiet un izmantojiet šos resursus! Iedvesmojieties!

BlueHealth komanda
Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes Ainavu arhitektūras katedra.

Tīmekļa vietnes:

Starptautiskais BlueHealth projekts: https://bluehealth2020.eu/

BlueHealth rīki: https://bluehealth.tools/

BlueProfiles: https://bluehealth.tools/2020/09/13/blue-profile/

Tiešsaistes brīvpieejas BlueHealth grāmata “Urban Blue Spaces: Plānošana un dizains ūdens, veselības un labklājības vajadzībām”.: https://www.routledge.com/Urban-Blue-Spaces-Planning-and-Design-for-Water-Health-and-Well-Being/Bell-Fleming-Grellier-Kuhlmann-Nieuwenhuijsen-White/p/book/9780367173180

Saistītās ziņas

Ziņa

Sandra Zilberta: Banku, pasta, skolu un zāļu pieejamība laukos – drošības vakuums starp saukļiem

Sarūkot gan lauku uzņēmējdarbībai, gan sociālo pakalpojumu infrastruktūrai, ekonomiski aktīvie lauku iedzīvotāji tiek "dzīti uz

Ziņa

Zilās labbūtības vēstneši – ūdensmalu kopienas

Kā entuziasti sniedz savu artavu ūdensmalu veidošanā?

Ziņa

Āraišu ezerpils: vēsturiskās mācības modernajam cilvēkam

Cilvēks kopš senseniem laikiem ir saistīts ar ūdeni un tā pielāgošanu savām vajadzībām.

Ziņa

Udensmalas.lv uzstājas TV3 ziņās

Mūsu mērķis sekmēt sadarbību starp ūdensmalu kopienām visā Latvijā un attīstīt Latvijas gleznainās piekrastes.

Ziņa

Meklējam jaunas kopienas Ķekavas novadā

Pašiem jādomā par labiekārtošanu un ko darīt, lai uzlabotu sadzīvi.

Ziņa

Kopienu kustināšana

Jūti savā apkaimē kopienu rušināmies? Palīdzi tai augt! Būsim novada dzinējspēks kopā!

Ziņa

Pierīgas partnerības ūdensmalas

Vēl viena sakopta vieta pie Babītes ezera.

Ziņa

Trešie Mežinieku kopienas svētki

Gada jaukākais apkaimju un NVO saikņošanās vakars.