Ķekavas novada hakatons “Ideju skrejceļš”

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” startēja hakatonā ar savu redzējumu Ķekavas novada ūdensmalu attīstības koncepcijai un ieguva otro vietu.

2021.gada 6. un 7. augustā Ķekavas novadā notika hakatons “Ideju skrejceļš”. Tā bija iespēja Ķekavas novada iedzīvotājiem radīt jaunas iniciatīvas un idejas, kas palīdzētu novadu veidot kā pievilcīgu vietu, kur dzīvot, strādāt, īstenot uzņēmējdarbību, attīstīties un atpūsties. Bija iecerēts, ka idejas ar nākotnes potenciālu tiks virzītas turpmākai attīstībai un tiks iekļautas Ķekavas novada attīstības rīcības plānā. Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” startēja hakatonā ar savu redzējumu Ķekavas novada ūdensmalu attīstības koncepcijai un ieguva otro vietu.

Otrās vietas balvu – 2000EUR biedrība ieguldīja, lai kopā ar jaunajiem ainavu plānotājiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes vizualizētu Ķekaviņas upītes krastu rekreācijas zonas redzējumu Baldones pilsētā.

Studenti bija darba vizītē, apspriedās ar novada speciālistiem un savu profesoru vadībā izstrādāja pievienotos redzējumus.