Kā lietot forumu?

JautājumiKategorija: JautājumiKā lietot forumu?
krisjanis Staff asked 1 year ago
Šis forums ir lieliska iespēja visiem ar ūdensmalu attīstību saistītajiem, uzdot jautājumus un saņemt atbildes no profesionāļiem, kuri jau gadiem nodarbojas ar ūdensmalu sakopšanas, sakārtošanas, labiekārtošanas jautājumiem, hidroinženieriju. Jautājiet, un jūs saņemsiet atbildes!
Juris replied 1 year ago

Forums strādā labi, atliek būt pieslēgtam Gmail vai FB un autorizējoties, varam būtu klātesoši.