Konsultācijas laika rezervēšana

Ziedojumu apmēri
Mums patīk tas, ko darāt: no 10 EUR
Gribu attālinātu sarunu: 20 EUR stundā
Gribu, lai apskatāt un dodat padomu par manu krastu: 40 EUR stundā

February 2024
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

No projekta pieteikuma par šo rīku solītais:
Digitālā kompetenču rezervēšanas rīka pret ziedojumu biedrībai izveide palīdzēs iegūt ārpusprojektu ienākumus. Tos izlietosim:
1. projektu līdzfinansēšanai;
2. labiekārtojumu uzturēšanai un attīstīšanai;
3. hidrotehniķa konsultāciju un vizīšu izdevumu atlīdzināšanai;
4. atlīdzībai par pasākumu moderēšanu;
5. atlīdzībai par prāta vētru organizēšanu;
6. atlīdzībai par NVO mentorēšanu;
7. atlīdzībai par ieguldījumu stratēģisko plānošanas dokumentu sagatavošanā;
8. ar brīvprātīgo darbu saistīto izdevumu atlīdzībai un brīvprātīgo palīgu pasākumu organizēšanai;
9. ekipējuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei;
10. tehnoloģiju iegādei;
11. prototipu izveidošanai;
12. pārnovadu un starptautisko sadarbību uzsākšanas finansēšanai.

Atsevišķos gadījumos, kad ir nepieciešama ziedojumu vākšanas kampaņa, vai kāda projektā neattiecināma kopienas finansēta kopīga aktivitāte (koncerts brīvprātīgajiem, atbalsts labiekārtojumam, ekipējuma īre), šim nolūkam var izveidot īpašu sadaļu uz kampaņas laiku. Šī projekta ietvaros tāda aktivitāte nav paredzēta, bet šādu iespēju izstrādāsim “backend” versijā.

Priekššķietami ziedojumu slieksnis būtu
-5 EUR vai brīvi ierakstāma summa biedrības pamatdarbības uzturēšanai;
-20 EUR par vienas stundas attālinātu konsultāciju;
-40 EUR, par vienas stundas interaktīvo attālināto darbu (darba grupu vadīšanu, moderēšanu, mentoringu, ieskaitot sagatavošanos); un
-50 EUR par vienas stundas izbraukuma konsultāciju/moderēšanu/individuālām apmācībām vai treniņu Latvijas teritorijā, ieskaitot transportam paredzēto laiku un ekipējuma īri.

Kas varētu būt pakalpojums: